Sủng

Thành Nam Hoa Khai
Chương 59: C59: Hôn (cuối cùng)
Tố Tố Tố
Chương 31: Phần Không Tên (cuối cùng)
Tây Tích
Chương 49: Chương 49 (cuối cùng)
Tiểu tiên nữ - 小仙女
Chương 5: Hoàn (cuối cùng)
Trương Bất Nhất
Chương 53: C53: Chương 53 (cuối cùng)
Zhihu
Chương 9: Ngoại truyện [Hoàn toàn văn] (cuối cùng)
Qua Vân Tê
Chương 15 (cuối cùng)
Liễm Chu
Chương 31: C31: Trêu đùa hồ ly (cuối cùng)
Mabu
Quyển 2 - Chương 77: Phiên ngoại: Vân Vũ × Tần Lam (cuối cùng)
Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Chương 103: Phiên ngoại 4 (cuối cùng)
Vương Khiết Băng
Chương 10 (cuối cùng)
Âm Bắc Nguyệt
Chương 61: 61: Viên Mãn End (cuối cùng)
Cố Tiểu Dịch
Chương 1: 1: Phòng Ngủ Bị Chiếm (cuối cùng)
Kiếm Anh
Chương 69: C69: Chương 69 (cuối cùng)
Hắc Khiết Minh
Chương 17-5 (cuối cùng)
Hạ Li Tâm
Lâm Miên Miên
Chương 12: Chương 12: (cuối cùng)
Điềm Cửu
Chương 38: 38: Sau Này Còn Có Anh (cuối cùng)
KiKaV
Chương 70: 70: Ngoại Truyện Viên Mãn (cuối cùng)
Trịnh Sảng
Chương 8: Đến công ty, đánh bay hồ Ly tinh (2) (cuối cùng)
Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên
Chương 39: 39: Anh Tránh Xa Vợ Tôi Ra (cuối cùng)
Án Cửu Vi
Chương 38 (cuối cùng)
Cận Niên
Chương 4: Nhạc Phong, đừng! (cuối cùng)
Mộc Tuệ (Mogiatue)
Chương 21: 21: Tạ Tương Mắng Người (cuối cùng)
Cung Tỏa Băng Tâm
Chương 7: 7: Em Gả Cho Anh Làm Cô Dâu Của Anh (cuối cùng)

TRÙM TRUYỆN
Trùm Truyện - Trang website Bách Khoa tổng hợp mọi thể loại truyện bom tấn và HOT nhất được nhiều người yêu thích truyện tìm kiếm và chia sẻ.