Kiếm Hiệp

Đa Cật Khoái Trường (Ăn Nhiều Mau Lớn)
Chương 18: 18: Tái Chiến (cuối cùng)
Khả Ninh
Chương 50: 50: Nhị Sư Huynh Huynh Làm Người Ta Lớn Bụng À (cuối cùng)
Vô Danh
Chương 23: Hồ ma hơi độc (cuối cùng)
Nguyên Thủy Thiên Ma
Chương 6: Võ đài anh hùng! (cuối cùng)
Người Qua Đường Ất
Quyển 1 - Chương 6: Thân Thế (1) (cuối cùng)
Thác Bạt Lưu Vân
Chương 3: Ước chiến sau ba ngày (cuối cùng)
Mai Công Lợi
Chương 5: Diêm la hắc tâm quỷ (cuối cùng)
Thanh Phong
Chương 636 (cuối cùng)
Nam Kim Thạch
Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chương 880 (cuối cùng)
Huỳnh Dị
Chương 1: Thành mất nhà tan (cuối cùng)
Y Nhân Khuê Khuê
Điều Văn Hoa Bình
Chương 2: Người dì nhỏ x Tiểu giáo thảo 2 (cuối cùng)
Cổ Long
Chương 1: Thiên long kim bút (cuối cùng)
Trần Thanh Vân
Chương 2: Giữa đám sát thần (cuối cùng)
Nhàn Thính Lạc Hoa
Chương 40: Lão Đại (cuối cùng)
Trần Thanh Vân
Chương 1: Nhất Thiên bang giả nhân giả nghĩa - Chốn bùn đen sen vẫn hoàn sen (cuối cùng)
Cô Đơn Địa Phi
Chương 503: Chỉ thiếu một bước “vào cửa.” (cuối cùng)
Natalyho
Chương 11: Tính Kế (cuối cùng)
Đại Hiền Triết
Chương 1: Tử Lộ (cuối cùng)
Mộc Thang
Chương 1: Phế vật (cuối cùng)
Trích Tinh Quái
Chương 124: Phiên ngoại 3 (cuối cùng)
Long Huy
Thanh Chưng
Chương 50: Ngươi mắng ta là heo, còn nói là đang khen ta? (cuối cùng)
Mộng Nương
Chương 11: Chương 11 (cuối cùng)

TRÙM TRUYỆN
Trùm Truyện - Trang website Bách Khoa tổng hợp mọi thể loại truyện bom tấn và HOT nhất được nhiều người yêu thích truyện tìm kiếm và chia sẻ.