Đô Thị

Thành Nam Hoa Khai
Chương 59: C59: Hôn (cuối cùng)
Tây Tích
Chương 49: Chương 49 (cuối cùng)
Zhihu
Chương 5: Hoàn (cuối cùng)
Trương Bất Nhất
Chương 53: C53: Chương 53 (cuối cùng)
Zhihu
Chương 9: Ngoại truyện [Hoàn toàn văn] (cuối cùng)
Tây Tử Tự
Chương 30: Cuối cùng (cuối cùng)
Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
Chương 72: Người Hữu Tình Trong Thiên Hạ Sẽ Trở Thành Thân Thuộc (2) (cuối cùng)
NiteChang
Chương 4 (cuối cùng)
Struggledog
Chương 22 (cuối cùng)
Tuyệt Ca
Chương 32: C32: Chương 32 (cuối cùng)
Tô Tửu
Chương 59: Chương 59 (cuối cùng)
Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Chương 103: Phiên ngoại 4 (cuối cùng)
Hoa Dã Ly
Chương 64: C64: Bảo trọng (cuối cùng)
Mạc Thiên Phi
Chương 24: Chương 24 (cuối cùng)
Cố Tiểu Dịch
Chương 1: 1: Phòng Ngủ Bị Chiếm (cuối cùng)
Kiếm Anh
Chương 69: C69: Chương 69 (cuối cùng)
Hạ Li Tâm
Lâm Miên Miên
Chương 12: Chương 12: (cuối cùng)
KiKaV
Chương 70: 70: Ngoại Truyện Viên Mãn (cuối cùng)
Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên
Chương 39: 39: Anh Tránh Xa Vợ Tôi Ra (cuối cùng)
Án Cửu Vi
Chương 38 (cuối cùng)
Nhất Đóa
Chương 41: Chương 41 (cuối cùng)
Khổ Tư
Chương 64: Kết thúc (cuối cùng)
Hán Bảo Niên Cao
Chương 5: 5: Đây Là Lần Đầu Tiên Tôi Biết Đến Kỹ Thuật Này Đấy (cuối cùng)
Hề Ngạn Apr
Chương 60: Chương 60 (cuối cùng)

TRÙM TRUYỆN
Trùm Truyện - Trang website Bách Khoa tổng hợp mọi thể loại truyện bom tấn và HOT nhất được nhiều người yêu thích truyện tìm kiếm và chia sẻ.