Điền Văn

Tây Tích
Chương 49: Chương 49 (cuối cùng)
Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Chương 103: Phiên ngoại 4 (cuối cùng)
Điềm Cửu
Chương 38: 38: Sau Này Còn Có Anh (cuối cùng)
Nhất Đóa
Chương 41: Chương 41 (cuối cùng)
Sơn Dữu Tử
Tô Du Bính
Chương 6-1: Tử chiến! Lời thề của kẻ ra đi! (thượng) (cuối cùng)
Nguyệt Hạ Kim Hồ
Chương 1: Thời kì dân quốc, nhật bản phát hiện quái vật (cuối cùng)
Thiên Quyết
Chương 36: Chương 36 (cuối cùng)
Thanh Phong
Chương 77: C77: Thình thịch (cuối cùng)
Tàn Mộng Ngũ Canh Chung
Lạc Tương Nguyệt
Chương 45: Chương 45 (cuối cùng)
Lý Thu Lang
Chương 9 (cuối cùng)
Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán
Chương 50: Chương 50 (cuối cùng)
Nhu Mễ Phạn Phạn Phạn
Chương 50: 50: Ôn Dịch (cuối cùng)
Thần Thú Bất Tại Gia
Chương 50: 50: Rút Thẻ (cuối cùng)
Hoa Lý Tầm Hoan
Chương 50: Chương 50 (cuối cùng)
Yên Diệp
Chương 3 (cuối cùng)
Cố Tam Dược
Chương 73: Chương Cuối Rồi Nè, Ngạc Nhiên Chưa, Há Há (cuối cùng)
Nguyệt Bán Tường Vi
Chương 50: 50: Quà Cưới (cuối cùng)
Phất Tinh Thần
Chương 50: Chương 50 (cuối cùng)
Lam Trạch
Chương 34: Chương 34 (cuối cùng)
Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán
Chương 50: Chương 50 (cuối cùng)
Lâm Lăng Thất
Chương 9: 9: Tôi Chơi Xấu Ai Cũng Không Thể Chơi Xấu Cậu Được (cuối cùng)
Thối Qua
Chương 5: Đoàn đội (cuối cùng)
Hậu Giản
Chương 1: Hợp đồng (cuối cùng)

TRÙM TRUYỆN
Trùm Truyện - Trang website Bách Khoa tổng hợp mọi thể loại truyện bom tấn và HOT nhất được nhiều người yêu thích truyện tìm kiếm và chia sẻ.